Nowa minimalna stawka godzinowa w Holandii


 
To kolejna w tym roku zmiana minimalnej stawki brutto za godzinę pracy w Holandii. Zgodnie z holenderskimi przepisami zawartymi w ustawie o płacy minimalnej i minimalnym dodatku urlopowym, minimalne stawki brutto za godzinę pracy zmieniane są (wzrastają :-)) dwa razy w roku - 1 stycznia i 1 lipca. Pracodawca zobowiązany jest do umieszczenia minimalnej obowiązującej płacy brutto na pasku wynagrodzenia (salaris).

Poniżej tabela aktualnych stawek godzinowych brutto: