Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku.
 Czym jest wynagrodzenie minimalne?

Jest to ustalona prawnie wysokość najniższego wynagrodzenia jakie pracownik może otrzymać od pracodawcy za świadczenie pracy w danym miesiącu. Dotyczy to oczywiście wypracowania odpowiedniej normy godzin pracy dla danego miesiąca (np. 160 godzin w listopadzie, 168 godzin w grudniu 2015 roku). Wypłata wynagrodzenia w niższej kwocie niż minimalne wynagrodzenie jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie praw pracownika. Obecnie kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1750 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1385, określa, iż minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2016 wynosić będzie 1850 złotych brutto i wzrośnie o 100 złotych w stosunku do roku poprzedniego.

W przypadku gdy pracownik nie osiągnie wymaganego w 2016 roku wynagrodzenia minimalnego, po przepracowaniu pełnego miesiąca, pracodawca zobowiązany jest wypłacić wyrównanie do kwoty 1850 zł brutto.

Pracownik podejmujący swoją pierwszą pracę zawodową w 2016 roku nie może otrzymać wynagrodzenia niższego niż 80% wynagrodzenia minimalnego tj. 1480 zł brutto.

Wynagrodzenie minimalne systematycznie wzrasta na przestrzeni ostatnich lat, co ilustruje załączona tabela:


Rok Kwota minimalnego wynagrodzenia
 
2005 849,00 zł
2006 899,10 zł
2007 936,00 zł
2008 1 126,00 zł
2009 1 276,00 zł
2010 1 317,00 zł
2011 1 386,00 zł
2012 1 500,00 zł
2013 1 600,00 zł
2014 1 680,00 zł
2015 1 750,00 zł

Minimalne wynagrodzenie, a dodatek za prace w porze nocnej i inne świadczenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na inne jego składniki, np. dodatek za pracę w godzinach nocnych, zależny od minimalnego wynagrodzenia oraz normy czasu pracy dla każdego miesiąca, stanowiący 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość dodatku za 1 godzinę pracy w nocy w 2016 roku kształtować się będzie następująco:

Miesiąc Norma godzin pracy Wyliczenie dodatku za 1 h pracy w nocy
Styczeń 152 1850:152 h X 20%= 2,43
Luty 168 1850:168 h X 20%= 2,20 zł
Marzec 176 1850:176 h X 20%= 2,10 zł
Kwiecień 168 1850:168 h X 20%= 2,20 zł
Maj 160 1850:160 h X 20%= 2,31 zł
Czerwiec 176 1850:176 h X 20%= 2,10 zł
Lipiec 168 1850:168 h X 20%= 2,20 zł
Sierpień 176 1850:176 h X 20%= 2,10 zł
Wrzesień 176 1850:176 h X 20%= 2,10 zł
Październik 168 1850:168 h X 20%= 2,20 zł
Listopad 160